Skip to content

Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

Dit privacybeleid informeert u over hoe Iscal uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, verwerkt en beschermt die u verstrekt via de volgende URL: iscal.be

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door het bedrijf Isera & Scaldis Sugar SA (hierna iscal genoemd), met haar maatschappelijke zetel op Chaussée de la sucrerie, 1 – 7643 Fontenoy.

Adres: Chaussée de la sucrerie 1 – 7643 Fontenoy

E-mail: communication@iscalsugar.be

Tel.: 069 87 17 11

Waartoe gebruiken we uw persoonsgegevens en wat is de wettelijke basis van deze gegevensverwerking?

Iscal kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • U voorzien van verschillende informatie of bepaalde diensten aanbieden (verzenden van nieuwsbrieven, whitepapers, gepersonaliseerde aanbiedingen, wedstrijden, promotieaanbiedingen).
  • Voor commerciële prospectiedoeleinden.

De ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard door iscal. Het is echter ook waarschijnlijk dat ze alleen op ons verzoek aan onze werknemers of aan leveranciers worden gecommuniceerd, op verzoek van ons, volgens onze instructies en behalve voor ander gebruik.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Persoonsgegevens kunnen alleen buiten de Europese Unie worden doorgegeven aan landen die een gegevensbeschermingsbeleid aanvragen dat overeenkomt met het geldende beleid binnen de Europese Unie.

De duur van opslag en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om de doelstellingen te bereiken. Zodra de doelstellingen zijn bereikt, worden ze verwijderd of anoniem gemaakt.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens

Iscal heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die u ons verschaft, te beschermen tegen elke niet-geautoriseerde toegang of elk niet-geautoriseerd gebruik. Uw persoonsgegevens worden op een vertrouwelijke manier verwerkt en enkel door de mensen die nodig zijn om het vereiste doel te bereiken. 

Merk echter op dat geen enkele gegevensoverdracht via het internet 100% veilig is en dat alle online gedeelde informatie mogelijk onderschept en gebruikt kan worden door personen anders dan de beoogde ontvanger.

Iscal zal elke eventuele schending van persoonsgegevens doorgeven aan de Gegevensbeschermingsautoriteit conform de AVG.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 in België van kracht werd, bepaalt dat u bij het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde bepaalde rechten heeft:

  • Recht op verwijdering van uw gegevens
  • Recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens
  • Recht op toegang tot uw gegevens
  • Recht op rectificatie van uw gegevens
  • Recht op bezwaar

Om uw rechten uit te oefenen, moet u in overeenstemming met artikel 12 van de AVG contact opnemen met de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Een kopie van uw identiteitskaart is ook vereist en is echter niet mondeling geldig.

Vanaf de datum van ontvangst van uw verzoek moet de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens u binnen maximaal één maand op de hoogte brengen van de maatregelen met betrekking tot uw zaak. Houd er rekening mee dat in sommige gevallen waarin het verzoek complexer is, de reactietijd maximaal drie maanden kan zijn. Als dit gebeurt, moet u op de hoogte worden gebracht en moet de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens u ook de redenen voor deze verlenging meedelen.

Wenst u nieuws over Iscal te ontvangen?

Nieuwsgierig naar Iscal Sugar en onze nieuwsberichten?
Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang een overzicht van onze activiteiten.

Newsletter NL

Made with love by Cherry Pulp