Skip to content

Maatschappelijke
verantwoordelijkheid van Iscal

Iscal verenigt ethiek, duurzame ontwikkeling en economische belangen

Open brief van de CEO

Bij Iscal is onze MVO-strategie op een natuurlijke manier een pijler van ons bedrijf geworden. Als grondstoffenleverancier spelen wij een rol die een impact heeft op heel wat andere bedrijven en personen die wij in deze opwaartse spiraal proberen mee te nemen.

Van onze velden met duurzame landbouwpraktijken tot evenwichtige voeding op ons bord, over goede energiepraktijken, die we steeds schoner maken door te streven naar ‘zero carbon’: Iscal zet zich op alle fronten in. Intern helpen onze waarden ons elke dag opnieuw om elk lid van onze teams te laten groeien, zodat Iscal voor iedereen een aangename werkomgeving is.

Door de maatschappij terug te geven wat ze ons biedt, willen we bijdragen tot een groenere, menselijkere en duurzamere wereld … een betere wereld.

Robert Torck

De bestaansreden van Iscal is de suikerproductie. Deze aloude bestaansreden wordt echter gevoed door onze waarden, onze missie en onze visie.

Vandaag handelen

Wij houden ons niet alleen aan de regels die gelden voor Europa, wij steken nog een tandje bij en werken er elke dag aan om van de wereld een betere plek te maken voor de toekomst.

Om de uitdagingen van onze maatschappij het hoofd te bieden, zet Iscal zich in voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD) van de Verenigde Naties.

De 6 gekozen DOD hieronder zijn de doelstellingen waarop de activiteiten van de groep Iscal een impact hebben.

6

Clean Water
and Sanitation

Schoon water en sanering

Elk jaar wordt ongeveer 1 miljoen kubieke meters water uit de bieten gerecupereerd en opnieuw in het productieproces geïnjecteerd.

7

Affordable and
Clean Energy

Schone en betaalbare energie

Onze fabriek is tijdens de campagnes 100% zelfvoorzienend wat energie betreft met een biogasproductie van 10% uit de bieten.

8

Decent Work and
Economic Growth

Degelijk werk en economische groei

De landbouwers worden tegen de juiste prijs vergoed. De prijs van de suiker wordt bepaald door de vakbonden die de landbouwers vertegenwoordigen en wordt om de 2 jaar herzien.

9

Decent Work and
Economic Growth

Industrie, innovatie en infrastructuur

Minder CO2-emissie dankzij de opbouw van een nieuwe silo met een grotere opslagcapaciteit om het transport naar een andere opslagplaats te beperken.

12

Affordable and
Clean Energy

Verantwoorde consumptie en productie

99% van de bieten wordt gevaloriseerd door de productie van nevenproducten (pulp, schuim, melasse)

12

Climate
action

Maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan

Bij Iscal beperken we onze CO2-emissie die gelinkt is aan transport. De bieten leggen immers gemiddeld 65 kilometer af.

Om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en een positieve impact te hebben op zowel de sociale als de milieuaspecten, baseert Iscal zijn MVO-strategie op 3 pijlers

Duurzame productie

Zo goed als alle landbouwgrondstoffen die in het productieproces van Iscal worden gebruikt, zijn afkomstig van rechtstreekse leveranciers.

Om de klimaatuitdagingen aan te pakken, streven wij er in onze volledige productieketen naar de ecologische voetafdruk van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken, en dit met het oog op duurzame en klimaatvriendelijke prestaties die ons bedrijf en het milieu ten goede komen.

Lokale economie

Al onze activiteiten spelen een belangrijke rol bij de revitalisering van de gebieden waar wij actief zijn en ze hebben een bijzondere impact op landbouw, industrie en logistiek. Tegelijk zet Iscal zich in voor de ontwikkeling van gekwalificeerde banen en draagt zo bij tot de economische en sociale ontwikkeling. De Groep ziet er ook op toe dat elk van zijn werknemers ontwikkelingsperspectieven krijgt in de best mogelijke omstandigheden.

Onze gemeenschap

Trouw aan onze visie en waarden, verliezen wij onze betrokkenheid bij de samenleving nooit uit het oog. Wij werken absoluut niet in een vacuüm en zijn graag betrokken bij onderwerpen, projecten en vraagstukken die groter zijn dan wijzelf. Of het nu binnen of buiten onze muren is, Iscal is actief betrokken bij de maatschappij en in de gemeenschappen.

Wenst u nieuws over Iscal te ontvangen?

Nieuwsgierig naar Iscal Sugar en onze nieuwsberichten?
Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang een overzicht van onze activiteiten.

Newsletter NL

Made with love by Cherry Pulp