Skip to content

3min te lezen

Plan B(iet) 2.0

Décarbonation. Iedereen heeft het over dit woord. Bij iscal doen we er alles aan om onze koolstofvoetafdruk in onze fabriek te verminderen, maar dat is niet genoeg. We streven ernaar om onze partners positief te beïnvloeden. Door onze krachten te bundelen met de hele Belgische suikerbieten- en suikersector, organiseerden we vorige week een tweede editie van Plan B. Het thema was duidelijk: hoe kunnen we de suikerbietenteelt decarboniseren?

Oplossingen bestaan

Iscal gelooft in de toekomst van de suikerbieten- en suikersector. Daarom hebben we opnieuw onze krachten gebundeld voor dit project met de drie andere spelers in de Belgische sector: de CBB (Confédération des Betteraviers Belges), de Raffinerie Tirlemontoise en het IRBAB (Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave).

De boeren spelen een essentiële rol in het bestaan van onze sector. Zonder suikerbieten komen we niet ver. Echter, onze waarden en de wetgeving dwingen ons steeds meer tot deugdzame attitudes. Samen hebben we een rustmoment in de drukke agenda van de boeren benut om hen de gelegenheid te geven zich beter te informeren over verschillende decarbonisatietechnieken voor hun teelt.

2e editie – Grotere ambities

De editie van eind 2022 was zeer algemeen. Het doel was om de sector als geheel te presenteren en enkele toekomstperspectieven te bieden. Het publiek bestond uit boeren, maar ook uit diverse partners. Dit jaar hebben we ons gericht op de boeren en op het thema van decarbonisatie.

Na een inleiding door Bruno De Wulf (CBB) hebben we de verschillende elementen besproken die in overweging moeten worden genomen voor decarbonisatie, met speciale aandacht voor ‘LCA’-studies | Life-Cycle Assessment. Vervolgens presenteerde Marie Gilard (IRBAB) de resultaten van een enquête waaraan 10% (700) van de Belgische suikerbiettelers heeft deelgenomen. Aangezien stikstof een van de belangrijkste factoren is in de koolstofbalans van een boerderij, was het doel van deze enquête om de balans van het gebruik ervan op te maken en perspectieven te bieden voor de toekomst. De laatste twee presentaties behandelden de toestand van de bodems in elke Belgische regio en het effect van teelttechnieken op koolstof in de bodems, gepresenteerd door Jeroen Meersman (Gembloux Agro-Bio Tech).

De uitwisselingen en debatten waren leerzaam voor de bijna 300 Waalse en Vlaamse boeren die aanwezig waren op deze dinsdag 20 februari. Aan de kant van de organisatoren laten we nu al ons interesse blijken om een derde editie te organiseren, met steeds concretere thema’s, om elke Belgische boer te helpen een nog centralere rol te spelen in ons landschap.

By Brieuc

administrator

Wenst u nieuws over Iscal te ontvangen?

Nieuwsgierig naar Iscal Sugar en onze nieuwsberichten?
Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang een overzicht van onze activiteiten.

Newsletter NL

Made with love by Cherry Pulp